Societăți comerciale

Stabilirea structurii optime a unui afaceri este baza succesului ei viitor. Sprijinim activ acest demers prin soluționarea oricăror probleme corporative ale unei societăți comerciale sau oricăror proceduri complexe în această materie.

 • Înființarea societății, Start-up, Fuziuni, Divizări, Dizolvări, Retrageri ale asociaților, Schimbarea formei sau structurii societăților, Modificări de capital, Administrare, Proceduri AGA, Hotărâri.
 • Rapoarte de verificare legală amănunțită, Conformarea cu legislația aplicabilă diferitelor tipuri de societăți cu regim special, Proceduri și formalități reglementate.
 • Achiziția companiilor sau preluarea fondului de comerț, Investiții, Acorduri de confidențialitate, Acorduri între asociați, Asistarea și consilierea oricăror operațiuni de achiziții de societăți.

Tranzacții și Dezvoltări Imobiliare

Domeniul construcțiilor este deseori preceput ca motorul economiei. Asistăm și reprezentăm investitori în domeniul imobiliar, dezvoltatori, companii de inginerie sau de management al afacerilor imobiliare, pentru proiecte rezidențiale, industriale, comerciale sau de infrastructură.

 • Rapoarte de analiză și verificare a proprietății, Achiziții sau orice alt tip de tranzacții cu proprietăți imobiliare, Acorduri de asociere și parteneriat, Garanții, Contracte de antrepriză, Urbanism și autorizații de construire, Exproprieri.
 • Litigii și arbitraj în legătură cu acestea.

IT, Telecom & Media

Societatea modernă este în genere bazată pe tehnologie, iar inovația continuă, soluțiile tehnice din ce în ce mai ascuțite și comunicarea rapidă sunt esențiale. Lucrăm pentru clienți din domeniul tehnologiei, al dezvoltării de software și soluții IT, precum și pentru furnizori de servicii de telecomunicații.

 • Proiecte și acorduri de dezvoltare de infrastructură, Centre de Date, Protecția drepturilor de proprietate intelectuală sau industrială, Dezvoltarea, implementarea și licențierea soluțiilor software IT, Protecția datelor cu caracter personal, Plăți electronice, Alinierea la cerințele autorităților de reglementare și control (BNR, ANARC, ANRE, Consiliul Concurenței, ASF).
 • Litigii și arbitraj în legătură cu acestea.

Achiziții publice

Consiliem clienții în legătură cu participarea la proceduri de achiziții publice, pentru câștigarea proiectelor finanțate din fonduri naționale sau din fonduri europene.

 • Asistență și consiliere pe parcusul întregii proceduri, Redactarea documentației de participare, Proceduri de clarificare și licitare, Negocierea și încheierea contractelor publice.
 • Contestarea procedurilor la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și, ulterior, în fața instanțelor de judecată pentru suspendarea procedurilor, anularea sau încheierea contractelor publice.

Comercial

Asigurăm consilierea permanentă a clienților în proiectele lor de afaceri, cu o mentalitate orientată spre realizarea acestora, acoperind riscurile juridice asociate și securizându-le oportunitățile, prin servicii juridice de înaltă calitate, opinii legale atent întemeiate, redactarea contractelor și documentațiilor necesare, asistență și reprezentare în negocieri.

 • Contractare, Finanțare, Asigurări, Conformarea cu regimul juridic special aplicabil anumitor activități, Acte administrative și fiscale, Concurență, Protecția Consumatorului, Proprietate intelectuală, Relații de muncă, Protecția datelor cu caracter personal, Achiziții publice.
 • Litigii și arbitraj în legătură cu acestea.

Litigii

Obiectivul nostru este soluționarea oricărui litigiu în favoarea clienților noștri încă dinainte de începerea procedurilor în instanță. Ajunși în instanță însă, ne reprezentăm clienții urmărind în mod agresiv obținerea rezultatului așteptat.

 • Evaluare pre-litigioasă a situației conflictuale și managementul preventiv al acesteia, Asistență și reprezentare în negocierea convențiilor sau tranzacțiilor de stingere amiabilă a litigiului.
 • Litigii între asociați sau între societăți, Litigii contractuale, Proprietatea și posesia bunurilor, Asigurări, Mărci și Drepturi de proprietate intelectuală, Relații de muncă, Malpaxis, Asigurări, Recuperarea creanțelor, Executări silite.

Insolvență

Soluțiile juridice trebuie să fie particularizate oricărui stadiu al unei afaceri, fie pentru creditorii care nu au reușit să își recupereze creanțele, fie pentru companiile aflate în dificultate financiară și care doresc să se relanseze sau să se închidă.

 • Cereri de deschidere a procedurii insolvenței, Declarații de creanță, Strategii și acțiuni de recuperare a creanțelor.
 • Administrarea judiciară a companiilor în insolvență, Reorganizarea afacerilor, Evaluarea patrimoniilor și lichidarea acestora.
 • Soluții de ieșire din insolvență bazate pe capital sau active.